single.php

Plastic Pact Nederland, kleine stap naar een groot doel.

Nou dat is een makkelijke, er stond namelijk een erg belangrijk thema op de agenda en bij belangrijke thema’s horen nou eenmaal belangrijke mensen. Het ging namelijk over ons milieu.

Wij weten dat wij met zijn allen niet altijd even zuinig zijn (geweest) op het milieu. Zo zijn er nog steeds verbrandingsovens die belangrijke grondstoffen verbranden en gebruiken we veel kunststoffen die in de natuur terecht komen. Nou weten we dat kunststof onverminderd populair is en dat het gebruik van kunststof nog steeds toeneemt zo is te lezen op de website van de NRC. Een grondstof als kunststof is voor velen sectoren van groot belang en zonder kunststof zouden wij praktisch geen product meer overhouden.  Des te meer reden om hier voorzichtig mee om te gaan lijkt ons!

Om hier een nieuwe stap in te zetten heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) een initiatief uit Engeland gekopieerd genaamd het “plastic pact”. Wat houdt dat nou precies in zo’n plastic pact? Pact betekent letterlijk een verdrag. Hierin staan afspraken die breed gedragen worden door plastic producerende en plastic toepassende bedrijven, enkele maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. In het plastic pact wat gisteren is ondertekend is het volgende afgesproken:

“Partijen hebben de ambitie om gezamenlijk de plasticketen te vereenvoudigen en te sluiten, door zoveel mogelijk herbruikbare en uitsluitend recycleerbare plastic producten en verpakkingen op de markt te brengen, daarvoor niet meer (soorten) plastic te gebruiken dan nodig is, meer plastic te recyclen en gerecyclede en biobased plastics opnieuw toe te passen in nieuwe producten en verpakkingen.”

Aan deze mooie volzin zijn ook een aantal doelstellingen gekoppeld:

Er wordt dus hoog ingezet op recycling en bioplastics. Ferlin zet hier zelf al jaren hoog op in, zo zijn er diverse doseermachines of batchblenders die uitstekend in staat zijn om maalgoed, regrind of slechtlopend materiaal te kunnen doseren, granulaat transportsystemen die uitstekend in staat zijn om het veelal stoffige maalgoed of regrind te transporteren. Tot slot hebben wij ook speciale drogers voor bioplastics waardoor deze ook goed verwerkt kunnen worden.

Ondanks de goede intenties vanuit de industrie is er ook kritiek op het pact zo is te lezen op onder andere de website van Trouw.

Gegronde opmerkingen en standpunten maar dat neemt niet weg dat een stap, hoe klein dan ook, in de goede richting nog steeds een stap in de goede richting is. Ferlin juicht het Plastic Pact daarom toe al zijn er ook vanuit ons kanttekeningen te plaatsen.

Zo vinden wij het jammer dat er niet gekeken is naar het verbeteren van interne processen van fabrieken waarbij vooral de kleine fabriek niet vergeten moet worden. Veel van onze klanten merken de voordelen van “weten wat je gedoseerd hebt”. Zo kun je deze materialen veel beter hergebruiken in het bestaande proces. Ook kunnen er goed ingekleurde restproducten opnieuw ingezet worden, denk hierbij aan tops en tails van blaasvormprocessen, zijstroken in extrusie processen of aanspuitingen in spuitgietprocessen. Dit hele thema lijkt niet aan de orde te zijn gekomen bij het tot stand komen van het Plastic Pact. Deze materialen worden nu veelal ingezameld, getransporteerd, omgesmolten tot een minder hoogwaardige grondstof, weer getransporteerd en opnieuw ingezet terwijl dit materiaal ook als hoogwaardige grondstof opnieuw had kunnen worden ingezet bij het maken van bijvoorbeeld folies, jerrycans en dashboard covers.

Om niet alleen te blijven roepen heeft Ferlin zich daarom in een vroeg stadium aangesloten bij de stuurgroep Circulaire Economie gericht op kunststof om ook dit thema op de agenda te krijgen. Daarbij hebben wij het opleidingsinstituut Mikrocentrum de beschikking gesteld over de juiste apparatuur en kennis om hun cursisten op dit vlak te onderwijzen.